Peuteropvang

‘Ik ben te slim voor de peuterspeelzaal!’


Heeft u thuis een ondernemende peuter waarvan u vaak aangeeft: ‘die is eraan toe om straks naar school te gaan!’? Of heeft u juist een peuter die nog kan groeien in het contact maken met leeftijdsgenootjes? Vanaf september 2015 zal Royal Kids Home excellente peuteropvang gaan aanbieden op basisschool de Triangel! Deze peuteropvang is een combinatie van ‘lekker vrij spelen’ en het aanleren van vaardigheden die kinderen nodig hebben op de basisschool. Op een speelse manier worden sociale vaardigheden aangeleerd, zoals samen spelen, met elkaar delen en op je beurt wachten. Naast de sociale vaardigheden is er ook aandacht voor de cognitieve en motorische vaardigheden. U kunt hierbij denken aan uitbereiding van de woordenschat, leren tellen, leren knippen en binnen de lijntjes kleuren.
Het grote voordeel van peuteropvang op de basisschool, is dat er een intensieve samenwerking en afstemming is tussen de peuterleidsters en de leerkrachten, met name de leerkrachten van groep 1. Eventuele achterstanden of juist sterke kanten worden bijgehouden in een sterkte- zwakteanalyse. Wanneer een kind naar groep 1 gaat wordt dit overgedragen aan de school. Dit zorgt voor één doorgaande pedagogische lijn tijdens het opgroeien en ontwikkelen van uw kind! Wanneer uw kind na de peuteropvang niet naar de Triangel zal gaan, maar naar een basisschool naar uw keuze, zal er gezorgd worden voor een warme overdracht.
De peuteropvang is opvang onder de Wet kinderopvang, dus wanneer u een werkende ouders bent kunt u gebruik maken van kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. Hiermee bent u goedkoper uit dan bij een ‘gewone’ peuterspeelzaal. De opvang is €6,50 per uur en deze speciale peuteropvang is van 8:30-12:00 en is open op alle doordeweekse dagen.